Hongchun Xiang

Hongchun Xiang

9 Asian Championships – Bogor (INA) 2019
13 W O M E N speed: Asian Championships – Bogor (INA) 2019
13 WOMEN combined: Asian Championships – Bogor (INA) 2019
29 W O M E N lead: Asian Championships – Bogor (INA) 2019
41 W O M E N lead: IFSC Climbing Worldcup (L, S) – Xiamen (CHN) 2019
22 W O M E N lead: IFSC Climbing Worldcup (L,S) – Xiamen (CHN) 2018
20 W O M E N lead: IFSC Climbing Worldcup (L,S) – Wujiang (CHN) 2018